GDPR - ochrana osobních údajů - WEB stavební firmy

Přejít na obsah
Souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, dále jen „GDPR“

uděluji tímto firmě Petr Herodes - HASKO, Hodky 50e, 463 43 Světlá pod Ještědem, IČ: 13482301, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

Osobní údaje, které budou zpracovány
 • jméno a příjmení
 • poštovní adresa
 • emailová adresa
 • telefonický kontakt
 • jiné obdobné informace

Účelem zpracování osobních údajů je
 • Zasílaní obchodních nabídek firmy Petr Herodes - HASKO (nabídek stavebních prací)
 • Ukládání informací o klientech, kteří je s uděleným souhlasem poskytují firmě Petr Herodes - HASKO za účelem zasílání obchodních sdělení v souvislosti nabídkami a jinými obdobnými obchodními informacemi souvisejícími s činností firmy Petr Herodes - HASKO ve vztahu s jejími klienty.

Doba zpracování osobních údajů je
 • V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách,  jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Subjekt poskytovaných údajů potvrzením v označeném poli prohlašuje, že byl firmou Petr Herodes - HASKO řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou firmě Petr Herodes - HASKO poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů
Firma Petr Herodes - HASKO tímto v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek firmy Stavební firma, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné
 • Firma Petr Herodes - HASKO jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, zpracováním osobních údajů pověřila Petra Herodese a tím  určila zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení
 • firma Petr Herodes - HASKO nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od firmy Petr Herodes - HASKO přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že firma Petr Herodes - HASKO při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
sídlo firmy
HASKO  LIBEREC
Hodky 50e
463 43 Světlá pod Ještědem

pobočka v Liberci
HASKO  LIBEREC
V Lučinách
463 12 Liberec 25

Design by  
Návrat na obsah